PRIVACY VERKLARING IDEA FACTORY BVBA

PRIVACY VERKLARING IDEA FACTORY BVBA

In het kader van de General Data Protection Regulation (kortweg GDPR) wil IDEA FACTORY bvba inzicht geven over wat er gebeurd met persoons gerelateerde informatie:

DATAVERWERKING

 1. Wij houden gegevens, zoals: ’naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres van het bedrijf waar de persoon werkzaam is’, bij in ons klantenbestand.
 2. Ook houden wij logo’s bij die wij van jullie ontvangen opdat wij deze kunnen drukken op de door jullie bestelde producten.
 3. Onze IT omgeving is voldoende beveiligd, wij hebben alle nodige maatregelen hiervoor genomen.
 4. Wij houden bovenstaande gegevens bij om onze administratie te verwerken, zoals: bestelbonnen, verzendnota’s en facturen. Binnen het wettelijk kader zijn wij genoodzaakt deze gegevens 7 jaar te bewaren.
 5. Verder gebruiken wij deze gegevens om “mailings” te doen zodat jullie op de hoogte blijven van nieuwe producten of ontwikkelingen binnen onze firma.
 6. Wij houden deze data bij zolang als nodig is om uw bestellingen correct te kunnen uitvoeren.

UITWISSELEN VAN DATA

 1. Wij delen bovenstaande data met onze leveranciers. Leveranciers krijgen van Idea Factory de opdracht om deze gegevens ENKEL te gebruiken voor de specifieke order. Wij vragen hen na het volbrengen van deze order, de gegevens ervan te deleten.
 2. De leveranciers werden door IDEA FACTORY bvba op de hoogte gebracht middels een schrijven dat de DATA enkel en alleen mag gebruikt worden voor het realiseren van de order. Dat de DATA in geen enkel geval verzonden of verkocht mag worden aan anderen. Hiervoor werd een overeenkomst opgesteld. De ondertekende overeenkomst houden wij bij op ons kantoor ter inzage voor onze klanten.
 3. Indien IDEA FACTORY bvba maar het geringste vermoeden heeft dat deze overeenkomst niet wordt nageleefd door onze leveranciers, zullen wij dit melden aan de Privacy commissie die dan een onderzoek zal instellen.
 4. Wij zullen de betrokkenen personen hiervan ook op de hoogte stellen indien nodig.

RECHTEN VAN DE ‘BETROKKENEN’

 1. Te allen tijde hebben ‘de betrokkenen’ het recht om hun persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te exporteren.
 2. Bij een mailing zal er steeds op een eenvoudige manier een mogelijkheid zijn waarbij ‘de betrokkenen’ kan aangeven om geen mailing meer te ontvangen.

TOESTEMMING VAN DATA VERWERKING

 1. Wij zijn verplicht om een expliciete goedkeuring aan u te vragen om gebruikt te maken van uw persoonsgegevens conform bovenstaande werkwijze.
 2. Wij zijn ook verplicht om datalekken te registreren en remediërende actie te ondernemen.